Zarządzanie wierzytelnościami

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O nas POZNAJ NASZĄ FIRMĘ

Invest Incaso S.A. to spółka z sektora finansowego, specjalizująca się w inwestycjach w portfele pożyczek pozabankowych przed terminem zapadalności. Prowadzimy działalność w sektorze wierzytelności masowych, a wśród naszych usług znajdują się usługi sekurytyzacji, usługi windykacji wierzytelności (inkaso), usługi obsługi prawnej wierzytelności oraz usługi obsługi egzekucyjnej wierzytelności.

WIĘCEJ O NAS

Wykup wierzytelności

Prowadzimy zakup wierzytelności
pochodzących z obrotu gospodarczego.

Incaso

Zarządzamy wierzytelnościami na
każdym etapie postępowania

Wykup wierzytelności

Zapewniamy obsługę prawną
zarządzanych przez spółkę wierzytelności

Obsługa egzekucyjna

Zapewniamy obsługę egzekucyjną
zarządzanych przez spółkę wierzytelności.

Poradnik zadłużonego klienta
POMOŻEMY CI W ZNALEZIENIU ROZWIĄZANIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ